Карате Киокушинкай в Днепропетровске, Днепропетровской области и Днепровском регионе
Бранч Чиф IKO шихан Анатолий Матюшин. Киокушин в Украине
на главную страницу сайта о карате киокушинкай Днепропетровск
Карта сайта о карате киокушинкай Днепропетровск
Обратная связь сайта о карате киокушинкай Днепропетровск
Карате Киокушинкай
в Днепропетровске
Киокушино соревнованияхПОЛОЖЕННЯ Про суддів з Кіокушин карате, які входять до складу Національної федерації Кіокушин карате України
карате киокушинкай


ПОЛОЖЕННЯ Про суддів з Кіокушин карате, які входять до складу Національної федерації Кіокушин карате України

 Погоджено  
Заступник міністра освіти, науки та спорту

Затверджено
рішенням Президії Національної федерації Кіокушин карате України

    2011 р. 


ПОЛОЖЕННЯ

Про суддів з Кіокушин карате, які входять до складу Національної федерації Кіокушин карате України
Загальне положення
Це положення розроблено відповідно до вимог Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, наказу Держкомспорту України від 01.09.2003 року №2195 та Правил з Кіокушин карате Міжнародної організації Кіокушин карате со Хонбу, Японія, 2006 р.
Почесне звання „Суддя з Кіокушин карате” , або „Рефері з Кіокушин карате” присвоюється особам, які мають відповідну підготовку суддівства з Кіокушин карате на змаганнях різного рівня;
Призначення суддів з Кіокушин карате на змагання відповідного рівня залежить від їх підготовки та здійснюється безпосередньо відповідними суддівськими колегіями федерацій з Кіокушин карате відповідного рівня, які мають відповідні повноваження від комітетів фізкультури та спорту відповідного рівня;
Суддями та Рефері з Кіокушин карате можуть бути громадяни України, які мають відповідну підготовку, здали іспити на знання правил та практичного їх ви користування на татамі. До суддівської роботи залучаються спортсмени та фахівці з Кіокушин карате;
Суддя або Рефері з Кіокушин карате повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань з Кіокушин карате, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу зі всіма випадками недисциплінованості і грубості, нетактовності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді Кіокушин карате, як дійової системи „Духовного” та „Фізичного” відродження підростаючого покоління України, а також підвищувати суддівську кваліфікацію.


Класифікація суддів з Кіокушин карате

Встановлюються такі звання суддів з Кіокушин карате:
Суддя з Кіокушин карате регіонального рівня;
Рефері з Кіокушин карате регіонального рівня;
Національний суддя з Кіокушин карате;
Національний рефері з Кіокушин карате;
Суддя з Кіокушин карате Європейської організації Кіокушин карате;
Рефері з Кіокушин карате Європейської організації Кіокушин карате;
Суддя з Кіокушин карате Міжнародної організації Кіокушин карате;
Рефері з Кіокушин карате Міжнародної організації Кіокушин карате.


Порядок присвоєння звання суддям

Звання суддів з Кіокушин карате надається відповідними федераціями з Кіокушин карате які мають договори з відповідними комітетами фізкультури та спорту і є членами Національної федерації Кіокушин карате України, а також визнаних в Україні і внесених до „Єдиної спортивної класифікації України”;
Право присвоєння звання суддям надається:
Суддя з Кіокушин карате регіонального рівня – обласним федераціям з Кіокушин карате які мають договори з комітетами фізкультури та спорту облдержадміністрацій і є членами Національної федерації Кіокушин карате України;
Рефері з Кіокушин карате регіонального рівня – обласним федераціям з Кіокушин карате які мають договори з комітетами фізкультури та спорту облдержадміністрацій і є членами Національної федерації Кіокушин карате України;
Національний суддя з Кіокушин карате – Національною федерацією Кіокушин карате України;
Національний рефері з Кіокушин карате – Національною федерацією Кіокушин карате України;
Суддя з Кікушин карате Європейської організації Кіокушин карате – за рекомендацією Національної федерації Кіокушин карате України та успішної здачі іспитів та практиці суддівства Європейських змагань з Кіокушин карате;
Рефері з Кікушин карате Європейської організації Кіокушин карате – за рекомендацією Національної федерації Кіокушин карате України та успішної здачі іспитів та практиці суддівства Європейських змагань з Кіокушин
Суддя з Кікушин карате Міжнародної організації Кіокушин карате – за рекомендацією Національної федерації Кіокушин карате України та успішної здачі іспитів та практиці суддівства змагань з Кіокушин всесвітнього рівня;
Рефері з Кікушин карате Міжнародної організації Кіокушин карате – за рекомендацією Національної федерації Кіокушин карате України та успішної здачі іспитів та практиці суддівства змагань з Кіокушин всесвітнього рівня;
Кандидатури осіб, поданих присвоєння звань суддям, розглядаються відповідними колегіями федерацій з Кіокушин карате які є членами Національної федерації Кіокушин карате України. Присвоєння звання суддям проводиться по результатам письмового екзамену та практичного досвіду суддівства на татамі. Присвоєння звання суддям з Кіокушин карате оформляється відповідними постановами. Для оформлення суддівських звань з Кіокушин карате подаються:
Для присвоєння звання Судді та Рефері регіонального рівнів – клопотання встановленого зразка, 2 фотокартки розміром 3 на 4 см., витяг з протоколу відповідних змагань, ксерокопія паспорта(сторінка з прізвищем, ім’ям та по батькові). клопотання надає обласна федерації з Кіокушин карате на адресу обласної федерації Кіокушин карате, яка має прийняти відповідне рішення.
Для присвоєння звання Національного Судді або Рефері - клопотання встановленого зразка, 2 фотокартки розміром 3 на 4 см., витяг з протоколу відповідних змагань, ксерокопія паспорта(сторінка з прізвищем, ім’ям та по батькові). клопотання надає обласна федерації з Кіокушин карате на адресу Національної федерації Кіокушин карате України, яка має прийняти відповідне рішення.
Присвоєння звання Судді або Рефері Європейської або Міжнародної організації з Кіокушин карате проводиться згідно положень про суддів відповідного рівня, проходження письмових екзаменів та практичного досвіду суддівства на татамі. Рішення приймає керівництво Європейської або Міжнародної організації Кіокушин карате.

Вимоги до присвоєння звання суддям з Кіокушин карате

Звання суддям з Кіокушин карате присвоюються поступово за умов виконання таких вимог:
„Суддя з Кіокушин карате регіонального рівня” – особам які практикують Кіокушин карате не менш ніж 3 роки, мають майстерську ступень не нижче 1 Дана, віком не менш ніж 18 років, стаж суддівства не менш ніж 2 роки, досвід не менше 10 змагань для кожного звання, та в якості судді на татамі не менше 25 поєдинків для кожного звання. Прослухали суддівський семінар та успішно склали іспити по теорії та практиці суддівства.
„Рефері з Кіокушин карате регіонального рівня” – особам які практикують Кіокушин карате не менш ніж 3 роки, мають майстерську ступень не нижче 1 Дана, віком не менш ніж 18 років, стаж суддівства не менш ніж 3 роки, досвід не менше 10 змагань для кожного звання, та в якості судді на татамі не менше 35 поєдинків для кожного звання. Прослухали суддівський семінар та успішно склали іспити по теорії та практиці суддівства.
„Національний Суддя з Кіокушин карате” – особам які практикують Кіокушин карате не менш ніж 5 років, мають майстерську ступень не нижче 2 Дана, віком не менш ніж 20 років, стаж суддівства не менш 5років, мають категорію „Суддя або Рефері з Кіокушин карате регіонального рівнів” не менш ніж 2 роки. Досвід не менше 10 змагань для кожного звання, та в якості судді на татамі не менше 35 поєдинків для кожного звання. Прослухали суддівський семінар та успішно склали іспити по теорії та практиці суддівства, які проводяться за 40-годинною програмою: особисто провести в загальній складності не менше 8-и годин занять програми семінару, а також взяти участь у Національному семінару суддів і скласти екзамен колегії суддів Національної федерації Кіокушин карате України.
„Національний Рефері з Кіокушин карате” – особам які практикують Кіокушин карате не менш ніж 5 років, мають майстерську ступень не нижче 2 Дана, віком не менш ніж 20 років, стаж суддівства не менш 5років, мають категорію „Національний Суддя з Кіокушин карате” не менш ніж 3 роки. Досвід не менше 20 змагань для кожного звання, та в якості судді на татамі не менше 50 поєдинків для кожного звання. Прослухали суддівський семінар та успішно склали іспити по теорії та практиці суддівства, які проводяться за 40-годинною програмою: особисто провести в загальній складності не менше 8-и годин занять програми семінару, а також взяти участь у Національному семінару суддів і скласти екзамен колегії суддів Національної федерації Кіокушин карате України.

Права і обов’язки суддів з Кіокушин карате

Суддя з Кіокушин карате має право:
Судити змагання з Кіокушин карате, носити нагрудну емблему, встановленого для даного звання;
Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів;
Суддя з Кіокушин карате забов’язаний:
Досконало знати правила змагань з Кіокушин карате, суворо і об’єктивно застосовувати їх в процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні;
Постійно дбати про підвищення своєї кваліфікації, рівня фізичної підготовленості, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь в роботі колегії суддів і пропаганді Кіокушин карате, в роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів;
Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил учасниками змагань, тренерами і представниками;
Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено і справедливо вирішувати спірні питання, непередбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх обов’язків;
Виховувати спортсменів у дусі вимог моралі і етики;
При виконані суддівських обов’язків бути в акуратній формі, яку передбачає Міжнародна організація Кіокушин карате(темно синю сорочку з короткими рукавами з емблемою Судді відповідного звання та темно сині брюки, а також для Суддів метелик жовтого коліру, для Рефері метелик білого коліру).

Колегія суддів з Кіокушин карате

Колегії суддів з Кіокушин карате створюються при районних та міських федерацій з Кіокушин карате за наявності в них не менше 10-ти суддів з Кіокушин карате і повинна знаходитись на обліку у відповідній обласній федерації Кіокушин карате, яка має договір про співпрацю з комітетом з фізкультури та спорту держадміністрації і входить до складу Національної федерації Кіокушин карате України;
До складу обласних колегій суддів з Кіокушин карате входять судді, що проживають в даній області і знаходяться в колегіях суддів вказаних в пункті 6.1.

Структура колегії суддів з Кіокушин карате

Районні та міські колегії суддів з Кіокушин карате входять в склад відповідних федерацій з Кіокушин карате, очолюються президіями у складі 3-5 чоловіків, що обирається конференцією відкритим голосуванням строком на 4 роки і затверджуються відповідно обласною федерацією Кіокушин карате;
Обласна колегія суддів з Кіокушин карате входить у склад Обласної федерації Кіокушин карате, очолюються президією у складі 3-5 чоловіків, що обирається конференцією відкритим голосуванням строком на 4 роки і затверджуються відповідно обласною федерацією Кіокушин карате;
Президії колегії суддів з Кіокушин карате всіх рівнів обирають із свого складу голову президії колегії суддів з Кіокушин карате;
Національна колегія суддів з Кіокушин карате утворюється Національною федерацією Кіокушин карате України з числа найбільш активних кваліфікованих суддів в складі від 5 до 7 чоловік строком на 4 роки. Головою президії колегії суддів обирається один із членів президії Національної федерації Кіокушин карате України, який готує склад президії колегії суддів для затвердження президією Національної федерації Кіокушин карате України;
Президія колегії суддів з Кіокушин карате працює за планом, затвердженим Національною федерацією Кіокушин карате України. Рішення, які приймає колегія суддів, затверджується Національною федерацією Кіокушин карате України;
Президія колегії суддів з Кіокушин карате створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу: навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, по призначенню суддів для проведення змагань, з обліку та інші, в разі необхідності;
Склад комісій, їх рішення затверджуються президією колегії суддів з Кіокушин карате Національної федерації Кіокушин карате України.

Зміст роботи президії суддів з Кіокушин карате

Президія колегії суддів з Кіокушин карате:
Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань силами суддів, які об’єднані в дану колегію;
Заслуховує звіти головних суддів про підсумки проведення змагань;
Здійснює інспектування підготовки і проведення змагань шляхом призначення інспекторів;
Організовує заходи по підвищенню рівня проведення змагань з Кіокушин карате, пропаганді Кіокушин карате на теренах України і роботі з глядачами;
Організовує вивчення практики застосування правил з Кіокушин карате, обмін досвіду роботи суддівської колегії і провідних суддів;
Здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань з Кіокушин карате, перегляд суддівства змагань, тощо;
Розглядає матеріали щодо присвоєння звання суддям, дає висновок, веде особистий облік роботи суддів;
Розглядає матеріали про зняття звання суддям, які не виконують своїх обов’язків або за скоєні провини. Узагальнює і розповсюджує досвід їх роботи;
Президія колегії суддів з Кіокушин карате у випадку невиконання своїх обов ’язків може бути достроково розпущена рішенням Національної федерації Кіокушин карате України.

Сертифікат, емблема і спортивна форма суддів з Кіокушин карате

Після присвоєння звання суддям з Кіокушшин карате відповідного рівня обласними або Національною федерацією Кіокушин України видаються сертифікат та емблема судді відповідного рівня. У разі втрати, зіпсування сертифікату або емблеми дублікати не видаються, а видається довідка за підписом президента Національної федерації Кіокушин карате;
Спортивна форма суддів з Кіокушин карате встановлюється Міжнародною організацією Кіокушин карате, включає: для Суддів метелик жовтого коліру для Рефері метелик білого коліру, а також темно синю сорочку з короткими рукавами і темно сині брюки. Отримується у встановленому порядку.

Облік суддів з Кіокушин карате


10.1. Судді з Кіокушин карате стоять на обліку в Національної федерації Кіокушин карате України;

10.2. Суддівство змагань з Кіокушин карате відмічається в заліковій картці, яка ведеться колегією суддів за місцем обліку судді.Украина
Международная организация карате Киокушинкайкан International Karate Organization Kyokushinkaikan (IKO Kyokushinkaikan) Украина, Днепропетровск, Днепропетровская область, Днепровский регион
Авторские права принадлежат владельцу сайта. Перепечатка материалов сайта разрешается при условии размещения активной гиперссылки на сайт-источник karate-kyokushinkai.org.ua.