Карате Киокушинкай в Днепропетровске, Днепропетровской области и Днепровском регионе
Бранч Чиф IKO шихан Анатолий Матюшин. Киокушин в Украине
на главную страницу сайта о карате киокушинкай Днепропетровск
Карта сайта о карате киокушинкай Днепропетровск
Обратная связь сайта о карате киокушинкай Днепропетровск
Карате Киокушинкай
в Днепропетровске
КиокушинДОСФККДокументы, регламентирующие статус ДОСФКК
карате киокушинкай


Документы, регламентирующие статус ДОСФКК

Договор между Днепропетровской облгосадминистрацией и ДОСФКК - скачать в формате PDF

Договор о сотрудничестве между федерациями - скачать в формате PDF

Решение Президиума ФККУ от 06.12.2013 о продлении договора о сотрудничестве на 2014 год - скачать в формате PDF

 

Текст договора между Днепропетровской облгосадминистрацией и Днепропетровской областной спортивной федерацией Киокушин Карате-до:

 

Д О Г О В І Р № 154


м. Дніпропетровськ " 12 " грудня 2012 р.

 

Управління у справах фізичної культури та спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі Управління), яке діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації, в особі начальника управління Пшеничникова Олександра Петровича, та "Дніпропетров-ською обласною спортивною федерацією Кіокушин карате-до" (№ 475 рішення Об-ласного управління юстиції у Дніпропетровській області від 05 лютого 2001 р.), надалі "Федерація" в особі президента федерації Матюшина Віктора Павловича уклали між собою цей Договір про наступне:

 

І. Предмет договору

 

  1.  
    1. Сторони виходять з того, що:

  • Управління є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань фізичної культури і спорту на всій території Дніпропетровської області, здійснює управління у цій сфері, несе відповідальність за подальший її розвиток;

  • Федерація є громадською неприбутковою організацією, діяльність якої здійснюється відповідно до Конституції України, інших нормативно-правових актів, статутних та регламентних вимог відповідної Національної спортивної федерації, свого Статуту (Положення) та цього договору, спрямована на виконання соціально значимих функцій;

  • Рішення Управління, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання обласною спортивною федерацією;

1.2 Управління делегує Федерації повноваження щодо розвитку Кіокушин карате в Дніпропетровській області, виключне право представляти даний вид спорту (версію) в національній спортивній федерації, а також виключне право на організацію обласних заходів на території області.

1.3. Федерація бере не себе зобов'язання щодо реалізації делегованих їй Управлінням повноважень і прав.

1.4. Делеговані Управлінням повноваження і права не підлягають передачі Федерацією третій стороні.

 

ІІ. Зобов'язання сторін

 

2.1. Управління:

2.1.1. Підтверджує статус, повноваження і права Федерації.

2.1.2. За пропозиціями Федерації:

- сприяє в її структурній побудові, організації співробітництва з місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

- формує та затверджує Єдиний календарний план спортивних заходів і навчально-тренувальних зборів;

- затверджує умови та порядок організації проведення всіх обласних спортивних заходів, склад збірної команди області;

2.1.3. Фінансує заплановані заходи у межах коштів, передбачених бюджетом на вид спорту, спільно з Федерацією забезпечує їх проведення;

2.1.4. Сприяє на спільних засадах:

- організації підготовки та підвищення кваліфікації тренерів, інших фахівців з даного виду спорту в акредитованих навчальних закладах, які готують фахівців фізкультурно-спортивного профілю;

- медичному забезпеченню диспансерного обслуговування спортсменів та тренерів;

2.1.5. Сприяє створенню спортсменам - членам збірної команди України, необхідних умов для навчання, узгодженню навчальної програми з тренувальним процесом.

2.1.6. Розглядає питання щодо надання Федерації права на використання юридичної адреси Управління.

2.1.7. Присвоює в установленому порядку тренерські категорії, розряди, порушує клопотання перед відповідними державними органами про присвоєння спортивних звань.

2.2. Федерація:

2.2.1. Разом з органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту забезпечує розвиток даного виду спорту (версії) в області.

2.2.2. Розробляє та подає Управлінню на затвердження календарний план спортивних заходів і навчально-тренувальних зборів, положення про проведення спортивних заходів.

2.2.3. Несе відповідальність перед Управлінням за підготовку і результати виступів спортсменів області у всеукраїнських заходах, організацію і проведення обласних та інших заходів згідно з Єдиним календарним планом.

2.2.4. Погоджує з Управлінням, відповідними місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування питання щодо проведення на території області республіканських заходів.

2.2.5. Інформує Управління про наміри проведення всіх спортивних заходів та надає інформацію про рейтинг виду спорту в Україні, підсумки участі спортсменів у національних та міжнародних заходах.

2.2.6. Сприяє розвитку інфраструктури даного виду спорту, його матеріально-технічної бази, підготовці та підвищенню кваліфікації тренерів.

2.2.7. Забезпечує організацію співробітництва своїх місцевих осередків з відповідними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

2.2.8. Надає методичну допомогу в організації навчально-тренувального процесу в спортивних школах, секціях, клубах, командах.

2.2.9. Згідно з заходами місцевих органів виконавчої влади з фізичної культури і спорту, у взаємодії з фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, сприяє створенню нових клубів, спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, секцій у колективах фізичної культури.

2.2.10. Для ведення членами Федерації педагогічної, навчально-тренувальної та оздоровчої роботи у сфері фізичної культури та спорту сприяє одержанню ними спеціальної освіти, проходженню підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації в акредитованих навчальних закладах, які готують фахівців фізкультурно-спортивного профілю.

2.2.11. Забезпечує виконання Федерацією та її членами вимог законів України "Про об'єднання громадян", "Про фізичну культуру і спорт", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про мову", відповідних нормативно-правових актів.

Здійснює заходи щодо реалізації Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації" інших комплексних і цільових програм, у яких бере участь Управління.

2.2.12. Здійснює в установленому порядку фінансово господарську діяльність.

2.2.13. Безумовно виконує і вимагає такого ж виконання від органів та членів федерації рішень Управління з питань фізичної культури і спорту, виданих у межах його повноважень.

2.2.14. Здійснює заходи щодо соціального захисту спортсменів, тренерів, інших фахівців, турботу про ветеранів спорту, порушує клопотання про призначення спортсменам, тренерам, іншим фахівцям почесних та кваліфікаційних спортивних звань.

2.2.15. Щорічно за підсумками спортивного сезону подає Управлінню інформа-цію про діяльність Федерації в минулому році.

ІІІ. Відповідальність сторін

 

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору.

3.2. Спірні питання щодо виконання (не виконання) зобов'язань по цьому Договору розглядає колегія управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

 

ІV. Термін дії Договору

Цей Договір вступає в силу з дня його підписання сторонами і є чинним протягом наданого Федерації статуту обласної спортивної Федерації.

 

V. Умови змін і розірвання Договору

5.1. Цей Договір може бути змінено у разі прийняття законодавчих та нормативно-правових актів, що вимагають зміни характеру стосунків між сторонами, а також за взаємною згодою сторін.

 

 

Договір вступає в силу з моменту підписання договірними сторонами.

Термін дії договору по 31 грудня 2016 року.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

м. Дніпропетровськ                                                       м. Дніпропетровськ

вул. Комсомольська, 52 пр.                                          К. Маркса 20, ап.124

Начальник управління у справах                                 Президент Дніпропетровської

фізичної культури та спорту Дні-                                  обласної спортивної федерації

пропетровської облдержадміністрації                          Кіокушин карате-до

 

 

О. П. ПШЕНИЧНИКОВ                                                              В.П. МАТЮШИН

 

 Украина
Международная организация карате Киокушинкайкан International Karate Organization Kyokushinkaikan (IKO Kyokushinkaikan) Украина, Днепропетровск, Днепропетровская область, Днепровский регион
Авторские права принадлежат владельцу сайта. Перепечатка материалов сайта разрешается при условии размещения активной гиперссылки на сайт-источник karate-kyokushinkai.org.ua.